Flash Logo.

Contact Us

Norma Delaney

675 Witter Gulch
Evergreen, CO 80439 USA

303.679.8878
303.679.8848 fax

norma@newbreath.net

This is all possible due to the creator, Garret.


Boodschap van Isis

Dit is onze tijd om ons te verbinden. In deze verbinding zal ik een vibratie als ook woorden overbrengen, die juist zijn voor jou. Om ze te ontvangen kun je jezelf het beste voorbereiden door rustig achterover te zitten in je stoel en begin met het ontvangen van je Bewuste Adem.

Blijf maar dieper in je buik zakken, dieper in je buik. Wil ieder van jullie een ogenblik de tijd nemen om je dieper in je buik te laten zakken? Ja, dit is de zuivere manier, wegzakken, zittende in de kom van je buik. Ieder mens heeft deze lieve, zachte ruimte; je kunt in je buik zitten.

Deze ruimte is een ware kelk. Die voortreffelijke kelk, waar mensen al een eeuwigheid naar zoeken. Deze kelk, meer je heupbeenderen die deze heilige plek creëren, dit is een heilig thuis voor jou.

Terwijl jij zinkt, laat je bewustzijn oplossen en thuiskomen. Thuis om gedragen te worden in de kelk, de wieg van deze verfijnde energie van jou. Ja, deze zal je liefkozen en je vasthouden terwijl je diep wegzinkt in deze veilige ruimte. Je ziel is zo’n prachtig wonder, ver voorbij het bevattingsvermogen van een beperkte ‘mind’.

Eerder vertelde ik het verhaal van een misbruikt kind. Het is zo belangrijk op te merken dat als je lichamelijk misbruikt bent, dat de ziel je helpt om je lichaam te verlaten. Weet je niet dat dit een van de redenen is dat je een derde oog hebt? Het is een groot valluik. Ontsnap, ren weg, ga weg hier, stop in het lichaam te zijn; zijn de sleutelenergieën die de ziel zal overbrengen/doorzenden aan de mens. Zij laten het lichaam weten; dit is pijnlijk, het doet zeer, ga weg uit deze lichamelijk ervaring gebruik je psychische vermogens om boven het lichaam te gaan, om niet te voelen.

De ziel zegt liefdevol: “Kom maar, ik zal je helpen. Samen kunnen we weggaan.” Het lichaam is dan gedeeltelijk onbezet. Je kunt niet volledig de verbinding verbreken, want dan zou je dood zijn. Maar het hoger gaan tot aan je schouderniveau of daarboven is genoeg om niet langer te hoeven voelen. Je raakt verdoofd; je gaat slapen. Slaap lijkt voor een klein kind vaak veilig; het is als dood zijn. Want dit kleine kind is lichamelijk getraumatiseerd. Of als een kind in een gezin is met heel luidruchtige energetische ouders die heel luidruchtige geluiden uitzenden, heel vaak bombarderen de geluiden het lichaam en dus gaat het kind slapen, en verlaat het het lichaam.

Deze mogelijkheid is er om te kunnen overleven. Overleven, weglopen van al datgene wat het lichaam bombardeert, is de oorspronkelijke manier waarop de Ziel een mens helpt. De Ziel weet dat de mens tijd nodig heeft om zich te kunnen ontwikkelen. Het lichamelijke zegt: “Wow! Dit zijn veel teveel gevoelens, téveel pijn, ik moet weg.” De Ziel zegt: “Ik zal je laten zien hoe.” Dus de Ziel omhult deze ruimte die het ons mogelijk maakt weg te gaan, weg te kruipen, ja. Het is een overlevingsmechanisme dat zo briljant gecreëerd is. Het is een gereedschap dat de Ziel hanteert zodat wij kunnen overleven in een lichamelijke vorm, een lichaam, tot we volwassen zijn. Als we eenmaal ontwikkeld zijn en geleerd hebben in een lichaam te zijn, beginnen we fulltime aan de ervaring van een goddelijk mens, geen beperkt angstig mens.

Deze aardse wereld is een wereld van dualiteit. Mensen spelen beide spellen, donker en licht, om de overvloedigheid/duidelijkheid die wordt aangeboden te ervaren. De duidelijkheid te weten wat het is om beperkt te zijn; de duidelijkheid van wat je in staat bent en waarlijk te herinneren: Als we ontwaken herinneren we ons wat het is een authentieke schepper te zijn!

Door volledig te leven spelen mensen beide kanten van het spel. Als je dan van de andere kant van de weg kijkt en een ander mens ziet spelen, kun je compassie hebben. De ervaringen gehad hebbend staat compassievol bewustzijn toe

Spelletjes zijn verbazingwekkend leergereedschap voor deze kindsdelen van ieder mens. En als je compassie hebt met jezelf, compassie voor het menszijn, en compassie voor anderen dan begint de transformatie.

Alleen de moedigen en dapperen zijn bereid mens te zijn, wist je dat? Jij bent heel verbazingwekkend! Ja. Daarom dringen wij er bij je op aan, eer jezelf alsjeblief, alsjeblief eer de schoonheid in jou om in een lichaam te durven zijn, te proeven, aan te raken, te ruiken, deze levende te zijn die jij bent, te doen alsof je alles vergeten bent. Het is heel moedig net te doen alsof, maar het hoort bij het spel.

Ja! Je speelt het zo wonderbaarlijk! Of het nou is te doen alsof je sleutel de deur niet open krijgt of doen alsof je het niet begrijpt, het gaat allemaal om het je verstoppen voor jezelf. Voor wat dan ook, het doen alsof is om je spelletjes te laten spelen terwijl jij ontwikkelt, terwijl jij opbloeit tot wie en wat jij werkelijk bent.

Een klein kind draagt vaak de kleren van zijn moeder om te zeggen: “Kijk naar mij: Ik doe net alsof ik al groot ben.” En jij glimlacht, lacht om het spel te erkennen. Dan zul je zeggen: “O! Je doet het zo goed!” Dit is hetzelfde als met die andere spelletjes, die lichamelijke pijn veroorzaken. Je gaat door tot je beseft: “Ik hoef mij geen pijn meer te blijven doen. Ik kan van mijzelf houden. Ik kan van mijzelf houden. Ben ik bereid zoveel van mijzelf te houden dat ik deze briljante waarheid hoor, komende vanuit de kern van/in mij?“

Ja, dit is een wonderbaarlijke ontdekking, de bereidheid de volheid van jou te zijn.

Sommigen van jullie hebben ons het verhaal horen vertellen over het durven zijn van de Herder. De Herder is degene die dapper en stevig staat en dus alle schapen, alle aspecten van zelf kunnen de Schepper zien als hij of zij stevig staat zeggende: “Kom, kom, ik ben de Wegwijzer.” Dat is wie de Herder is. De Herder is de weg, of wegwijzer voor al zijn schapen, het aspect van zelf. Ben jij bereid deze stem van authenticiteit te zijn, deze leider van zelf? Ben jij bereid diegene te zijn die de schapen inspireert om naar huis te komen? Ieder klein aspect van jou kan/mag naar huis komen. Thuiskomen omdat jij zo’n onvoorwaardelijke compassie en liefde hebt.

Er zijn geen woorden die je terloops uit kunt spreken. Je moet het laten zien. Iedere dag dat de schepper en zijn schapen samen leven; moet je blijven volhouden en het laten zien. Het gaat er niet om wat je zegt, maar het is het levende bewijs. Iedere dag, door thuis te blijven in de veilige ruimte in jezelf, een ware herder zijnde voor jezelf. Dit is een nieuwe kracht om ten volle te leven. Of je nu het spel speelt van Mozes die zovelen leidde, of je nu het spelletje speelt van het zijn van de Herder voor de schapen van aspecten van het zelf, jouw nieuwe heilige/gewijde kudde genaamd jouw Nieuwe Leven.

Dit is de reis aangeboden aan ieder mens. Blijf de beperkte jij die jij denkt te zijn, of durf jezelf toe te staan te worden wie jij werkelijk bent, een ontwaakt Goddelijk mens. In mijn tijd, Isis, was het ons doel om de belichaming te zijn van onze Ziel/mens. Dit is fundamenteel wat wij nu aanbieden. Laat de liefdesverhouding tussen de Ziel en haar menscreatie stromen en groeien.

Kom, kom, je kunt altijd veilig zijn bij mij als de Godmens, wordt het nieuwe themalied. Ben het licht van veiligheid en liefde, oneindig. Iedere vezel, ieder schaapaspect, iedere herinnering, iedere overtuiging, ieder spel van mij, verliefd wordend en thuiskomen.

Als zij in deze ruimte van jou kijken, deze stem van authenticiteit, de alphaleider van jou, zijn ze geïnspireerd te vertrouwen of zitten zij slechts te hopen en te doen alsof? Misschien kunnen we je deze keer vertrouwen en zul je niet weglopen.

Weet het! Het is de verklaring dat je klaar bent met weglopen. Je bent bereid alles te zijn dat/die je bent. Ja, bereid te stoppen met zeggen ik kies en bèn de nieuwe keuze. Nu is het tijd dit te laten zien. Ben je bereid te zijn All die jij Bent om jouw aspecten te inspireren? Ben authentiek voor alle spelletjesspelende delen, de verhalen en avonturen van Jouw verleden.

Is dat niet wat Mozes deed toen hij in het gezicht keek van al diegenen die hem volgden? Hij kondigde bewust aan “Kom, want je bent echt een deel van mij. Kom, ik zal je een nieuwe weg wijzen. Ik zal je een nieuwe weg wijzen naar werkelijk Leven.” Hij vroeg velen “Ben je bereidt met mij mee te gaan?“ We zullen deze ruimte verlaten, waar we gewend waren te leven, het land van verhalen en wetten en onderdrukking en we zullen samen zwerven. Maar ik beloof jullie te leiden, jullie leiden op een nieuwe manier zodat jullie de kracht hebben te zien en je te herinneren wie je en wat jullie werkelijk zijn. Een mens die een vibratie is van oneindige creativiteit.

Wij noemen dit de doorgang tot Schittering. Het pad van schittering zal voorgaan, als jij deze nieuwe jij toestaat de ware Jij te zijn die leeft in dit lichaam in dit leven. Allen te zien wie willen zien met hun ziele-ogen, niet de dwaze beperkte mensenogen, want deze ogen zijn getraind te kijken met angst. Als je deze glazen verwijdert en kijkt met de zielsogen, zien we het pad van schittering dat voor je aangelegd is. Jij zult ze leiden om als een nieuw dynamisch mens te leven. Mozes gaf deze aardse demonstratie om velen te inspireren. Ontwaak! Ontwaak om het pad voor je te zien. Ben jij bereid. Ben jij bereid het schaap te zijn dat volgt, om de Herder te zijn die leidt? Ben jij bereid?

Dit alles is het onderricht van Isis. Isis is bereid de belichaming te zijn van pure creativiteit. Ieder moment creërend, creërend nieuw. Ieder moment, bereid. En dan, de invitatie is: Wil Je? Het is niet zo dat Isis het laatste woord heeft. Zij komt alleen om te inspireren. Als jij bereid bent deze fontein van oneindige creativiteit te zijn, wil je? Adem deze zielvibratie, deze schittering van Al die jij Bent, oneindige, compassievolle creativiteit. Adem zo diep, ontvang, ontvang de verblindende stralen van creativiteit. Sta jij dat toe? Sta jij dat toe? Ja, omdat Isis dit cadeau met je wil delen, voor jou om te belichamen in de lichamelijke vorm en nu hier te Zijn.

Als de leider van deze Isisbijeenkomst nodigen wij, compassievol liefhebbend, je uit de grootsheid van je Ziele‘flow’ te zijn. Als veel dingen in het leven, als dag en nacht, omdat er in dit rijk van dualiteit altijd een begin is, een midden en een eind. Zoals je tuinbloemen. Er is een maar, volledig in bloei en dan gaan ze weer slapen en keren ze weer terug naar de aarde. Zo was het ook met de originele school van Isis. De stroming van het Isisonderwijs dat zei: durf te zijn, durf deze levende belichaming te zijn. Durf te zijn, niet te volgen, niet te kopiëren maar te Zijn. Wees dit vat van pure creativiteit. Het is heel anders dan hoe de ‘mind’ creativiteit omschrijft.

Ben jij bereid de belichaming te zijn van de Ziel die Jij bent, en dapper genoeg om anderen de authentieke Jij te laten zien? Loop niet weg, verstop je niet, ben niet bang dat je ze zult overstelpen, want echt…. je zult ze inspireren als jij straalt. Ontvang deze compassievolle liefde die uitnodigt: Kom, kom volg mij.

Alles wat Mozes zei was, Ik ben niet groter dan, of beter dan. Hij nodigde anderen uit te ontwaken. Hij spoorde ze aan, kom, kom, ik doe dit om je te herinneren, jij kunt het ook. Zo Boven, zo op Aarde “Ben de authentieke, Jij genaamd” in menselijke vorm. Ik ben dit “Zijn” dat hemel en aarde is, samenkomend om de volledigheid te zijn, stralend voor anderen om te zien. Inspireer, ontwaak, ontwaak, herinner wie je werkelijk bent, want je Ziel weet dat.

Hoe meer je ademt met je Ziel om haar te horen, haar te voelen, haar te ontvangen en verliefd te worden op wie jij werkelijk Bent, gaat deze ingang open. Je Isisenergie nodigt je alleen maar uit: “Wil jij zijn wie je werkelijk bent? Durf jij de “Isness” te zijn wie jij werkelijk bent, de volheid, jouw Waarheid? Ben jij bereid zo dapper te zijn om anderen te inspireren zich te herinneren wie en wat zij zijn?”

Want op dit moment, in deze vibrerende ruimte, is de volheid te weten dat je veilig zult zijn te ontwaken, veilig om nu te ontwaken. Ben niet bang. Ben niet bang. Kom dieper in je buik als je angst voelt. Dat is een leugen; de angst is een leugen. Ben niet bang, je zult niet beschadigd worden tijdens dit leven. Het is veilig om nu te ontwaken, te zijn wie je werkelijk bent, want hemel en aarde komen hiervoor samen jou uitnodigende te stromen in de grootsheid van alles die ik jij bent.

Isis komt nu om je aan te sporen bereid te zijn te durven indalen in wie jij werkelijk bent, de Goddelijke Mens. Durf! Durf te ontwaken. Durf te ontwaken. Durf te bloeien zodat zij het zullen zien, en inspireert zijn te herinneren. “Ah! Ik ben het maar!” Ontwaak! Ontwaak in deze prachtige waarheid, deze prachtige waarheid. Adem voor adem, adem voor adem. Want de bloemen in hun schittering demonstreren telkens weer: zij bloeien adem voor adem, één bloembad na het andere, adem voor adem. Zij exploderen niet ergens in de tijd. Zij doen het rustig aan, rustig aan.

Dus wij nodigen jou ook uit: stap voor stap, een adem per keer. Ja, ja, ja. Staande in de schittering van je Ziel, zij houdt je stevig vast, zeggende: “Kom, open je voor ons, open je voor Ons om alles te zijn die we Zijn, de IS van het universum, de IS van Al dat IS om in mij te stromen. Durvende dat IK zal Zijn, voor jou zichtbaar.” Niets meer en niets minder.

Zóveel meer dan deze kleine ‘mind’ kan bevatten. Ben niet bang. Ben niet bang. Doe het heel compassievol, compassievol. Ja, adem voor adem, adem voor adem. Yes.

Ja, dank je. Dank je dat je ons liet delen met jou. Dank je.

* * *

vertaling Rikie van den Bosch