Flash Logo.

Contact Us

Norma Delaney

675 Witter Gulch
Evergreen, CO 80439 USA

303.679.8878
303.679.8848 fax

norma@newbreath.net

This is all possible due to the creator, Garret.


Conscious Breath  -  נשימה תודעתית

הנשימה התודעתית שלכם פותחת את הדרך אל החיים באנרגיה החדשה. הנשימה המסורתית משאירה את האדם תקוע בהישרדות. הנשימה המסורתית מתמקדת בראש, כתפיים, החלק העליון של בית החזה והצוואר, אלו הן נקודת שאוחזות בפחד.

קבלו את הנשימה אשר מתמקדת דרך האף שלכם ומטיילת בנתיב הלחות של הגוף. הנשימה מביאה לחות אל תוך הגוף. בזמן שהנשימה התודעתית מטיילת אל תוך הבטן והליבה שלכם היא מעוררת את החיבור שבין הנשמה שלכם לבין האדם הפיזי. וזה מעיר את היכולת להרגיש (Sensing - לחוש, להרגיש, לקלוט). להרגיש זוהי יכולת עוצמתית, אינטואיטיבית של אדם שהתעורר.

להרגיש (Sensing) זוהי דלת אשר מובילה אותנו לחוש (feeling) שוב ובאמת לחיוֹת. סערות רגשיות אינן שייכות לכלים של התחושה. אלו הן דרכי הפחד של האנרגיה הישנה, פחד, הישרדות. לחוש זוהי חוויה אשר מוצעת לנו כאשר אנחנו מוכנים לתת לעצמי הרוחי/נשמתי שלנו להוביל, במקום הראש אשר מתורגל לפחד.

ישנן צורות רבות של נשימה; נשימה של לֵדָה, יוגה, קצב אתלטי ועוד. הנשימה אשר מומלצת מטוביאס, סיינט ג'רמיין ושגארט' ואני משתמשים בה היא הנשימה אשר קוואן יאן לימדה אותי. הנשימה הזאת בעבור המטרה של המיזוג. הנשימה הזאת הייתה הכלי היחידי שהשתמשנו בו על מנת למזג במלאות אדם שאובחן בפיצול אישיות. זוהי הנשימה שבה השתמשנו על מנת למזג את ההתגלמות החיה של קוואן יאן.

קבלו את הנשימה התודעתית, כיוון שאין זה משנה מהו הגיל שלכם או מה אתם עושים בחייכם, המסע אל המיזוג הוא המסע אל החיים. חיים תודעתיים הם באמת הדרך שמאסטרים הולכים בה. הנשימה התודעתית היא הדרך של האנרגיה החדשה בעבור המאסטר החדש. 

תרגום לעברית: עדי גל